USŁUGI ADMINISTRACYJNO - BIUROWE DLA FIRM

Korzystanie z naszej usługi pozwala przedsiębiorcom całkowicie skupić się na prowadzonej działalności bez konieczności zaangażowania w sprawy administracyjne. Obsługa przez nas oferowana w tym zakresie obejmuje:

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych

 • prowadzenie KPiR, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów

 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do US

 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych

 • generowanie i wysyłanie plików JPK

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia

 • tworzenie i wysyłanie sprawozdań finansowych

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

 • USŁUGI BIUROWE

 • wystawianie i wysyłanie faktur sprzedaży

 • obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej

 • skanowanie otrzymanej korespondencji

 • tworzenie pism urzędowych

 • tworzenie i archiwizacja danych

 • usługi doradcze przy zakładaniu firm

 • organizacja spotkań służbowych

 • prowadzenie terminarza spotkań

 • obsługa bankowości elektronicznej

 • odbiór połączeń telefonicznych

 • USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac

 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS

 • obliczanie podatku dochodowego pracowników

 • prowadzenie akt osobowych

 • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników

 • sporządzanie umów o pracę

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych

 • sporządzenie świadectw pracy

 • naliczanie premii, nagród

 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych

 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  KONTAKT

  Telefon: +48 506841258
  Telefon: +48 789456894

  email: info@todex.pl

  TODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Aleja Wojska Polskiego 22
  68-219 Tuplice
  KRS nr.: 0000539674
  BTW nr.: 9282081065
  REGON nr.: 360570158

  Twoja wiadomość została wysłana. Dziękuję Ci!